Geschiedenis

Het architectenbureau bestaat al vanaf 1966. Vanaf 1 januari 1994 heeft ir. G. Coppens zijn architectenbureau overgedragen aan Albert Spierings en Guido Swart.

Guido Swart is artistiek directeur en houdt zich bezig met het ontwerpen op stedenbouwkundige en bouwkundige schaal. Hij is verantwoordelijk voor het architectonische produkt, dat voor hem de synthese is tussen de functionele -, de belevings-, de toekomst- en de esthetische waarde.

Albert Spierings is technisch directeur en is met name verantwoordelijk voor het bouwtechnisch ontwerpen en de uitvoering van de bouwprojecten. Hij zorgt er voor dat techniek, uitvoering en budget in een vroeg stadium in het ontwerp zijn geïntegreerd.

In deze samenstelling worden projecten gerealiseerd en wordt sinds 1996 onder de nieuwe naam ‘Spierings & Swart Architectenbureau’ geopereerd.

Geschiedenis