Ge´ntegreerd ontwerp

Ons volledige geautomatiseerde bureau werkt met geavanceerde BIM-software waarin het mogelijk is in alle fasen van het ontwerp- en bouwproces ruimtelijke informatie te verwerken en beslissingen te ondersteunen en bouwfouten te vermijden.

Door gebruik te maken van deze software zijn wij in staat om met meerdere tekenaars en adviseurs gelijktijdig aan een model tekenen, een z.g. open BIM. Zo kunnen we in nauwe samenwerking met de constructeur en installateurs constructieve elementen en installaties uittekenen om in vroeg stadium knelpunten te illustreren en een optimale afstemming te krijgen voor een geïntegreerd ontwerp.

Ge´ntegreerd ontwerp