Bedrijfslocatie Hurkmans Veldhoven

De bedrijfslocatie ligt op de hoek van Borghoutspark en PeterZuidlaan in Veldhoven. Parallel aan de PeterZuidlaan ligt de Meerenakkerweg die een drukke ontsluitingsweg is. Ook rijdt het verkeer langs op de Randweg van Eindhoven, maar is vanaf deze autobaan nauwelijks zichtbaar.

De bedrijfslocatie is opgesplitst in 2 kavels. Beide kavels hebben een maximale hoogte en bebouwd oppervlak in een drietraps verdeling van het terrein. (zie bijgevoegde bestemmingsplankaart)Voor het plan zijn een aantal onderzoeken geweest die de basis vormen voor de randvoorwaarden van het stedenbouwkundig plan.

Voor dit bouwplan hebben we ook het bestemmingsplan aangepast en een beeldkwaliteitsplan gemaakt. De inspraak met de omwonenden en het overleg met de gemeente gevoerd. Het project hebben we ism Stoof Vastgoedadviseur ontwikkeld voor het aannemersbedrijf M.Hurkmans en zonen bv.