Herinrichting Wilhelminaplein - Eindhoven

Herinrichting Wilhelminaplein Eindhoven

Het valt niet mee om alle activiteiten die plaats vinden op het Wilhelminaplein te ordenen. Allereerst de auto’s weg. We hebben gezocht naar een strategische plek waar geparkeerd kan worden. Daar waar de bom viel in 1942 leek ons geschikt. Te meer daar het pand Wilhelminaplein 3 leeg staat en dit kansen biedt. Op dit kleine stukje aarde in een vergelijkbaar volume is het ons gelukt om een volautomatische parkeergarage te maken voor 104 parkeerplaatsen; Parksafe Wilhelmina. Een bovengrondse volautomatische parkeergarage is de meest efficiënte garage qua investeringskosten en ruimte. De investering voor deze voorziening is rendabel. (zie rekenmodel exploitatie parksafe)

De karakteristieken van het plein worden versterkt zoals de rechthoekige langgerekte ruimte en het open einde aan de Willemstraat. Het plein wordt ingericht als een gezoneerd vloerkleed en bestaat verkeerstechnisch gezien uit de zones: Trottoir - rijweg - laad en losruimte - terras - leegte. Er komt aan de Willemstraat een duidelijke uit- en inrit.

Het verkeerscirculatie plan voor de Bergen blijft intact. De inrichting van het tapijt met banken, verlichting, bomen, afvalcontainers, fietsenstalling, urilift, telefooncellen, brievenbus en beeld van Amnesty international zijn zo geplaatst dat ze de eerder genoemde ruimtelijke kenmerken versterken of wegvallen in de gekozen structuur. De afwatering van het plein wordt geregeld door een lijngoot, er zijn geen putten.

De bestaande bomen kunnen gehandhaafd blijven zolang ze binnen de nieuwe structuur passen en zijn de sporen van de vorige eeuw. De verlichting wordt vooral geleverd door 7 meter hoge masten met indirect licht die het plein egaal verlichten. Aan deze masten zit ook accentverlichting en zo ook aan de onderzijde van de banken. Daarnaast is Parksafe Wilhelmina ‘s avonds één grote lantaarn.

De plooien van Wilhelmina’s Koningsmantel zijn het uitgangspunt voor het bestratingspatroon. Het plaveisel is kleinschalig en geeft een warm fijnzinnig reliëf aan de vloer. Dit past goed in de niet zakelijkheid en kleinschaligheid van de Bergen. De Koningsmantel geeft de vrijheid en de ruimte voor de dagelijkse gebeurtenissen en voor bijzondere evenementen die op het Wilhelminaplein plaatsvinden.

Locatie:
Eindhoven

Prijsvraag:
2005

Opdrachtgever:
Gemeente Eindhoven