Stedenbouwkundig plan Leuskenhei Veldhoven

Het stedenbouwkundig concept is: vrijstaande gebouwen in een parkachtige setting buigen mee met de terrein richtingen en nestelen zich in het landschap met behoud van karakterestieke bomen. Er ontstaat een ontspanne compositie met voldoende doorzichten en vrije ruimte. Ook ontstaat er een ellipsvormige geborgen openbare ruimte door de gebogen volumes die ingezet wordt door de rechthoekige bouwmassa, langs de Dom en haaks op de Leuskenhei.

Het programma bestaat uit 28 PG plaatsen in 4 groepswoningen voor de zorginstelling RSZK en ligt zoveel mogelijk in een prikkelarme omgeving. Voor Thuis Wonen komt in 4 lagen langs de Dom een gebouw met 25 appartementen hoofdzakelijk bedoeld voor senioren en aan de Leuskenhei 8 patiowoningen met een volledig woonprogramma op de begane grond bedoeld als zorgwoningen.De randvoorwaarden zijn: hoofdontsluiting is gelegen aan de leuskenhei. Parkeernormen PG plaats- 0,5pp, woning + appartement sociale huur- 1,2 pp. Bestaande karakterestieke bomen handhaven. Bouwmassa maximaal 4 lagen langs de Dom- appartementen. Groepswoningen PG plaatsen- 2lagen, Woning patio- 1 laag met opbouw.