MFA De Lichtenberg - Silvolde

Het plan de Lichtenberg is een wijkvernieuwingsplan, dat bestaat uit een MultiFunctioneel Accommodatie (MFA) van 3506 m² BVO, en 49 grondgebonden woningen. Deze woningen zijn verdeeld in 3 woningtypologiën nl:

 • 15 ouderenwoningen
 • 18 levensloopbestendige woningen
 • 15 starterswoningen

Voor het totale herstructueringsplan heeft het Gelders Genootschap een beeldkwaliteitsplan gemaakt waarin het plan moest passen. Steden-bouwkundig maken zij onderscheid in een tweetal plekken de centrale zone en de lintbebouwing aan de Lichtenberg.

De centrale zone bestaat uit een tweetal gesloten bouwblokken waartussen een plein met bomen. De MFA is een van deze bouwblokken. Dit alzijdig gebouw herbergt veel functies en is een ontmoetingsplaats voor de buurt.

Deze functies zijn op de begane grond:

 • een servicepunt zorg en welzijn voor ouderen
 • een multifunctionele zaal bedoeld als gym-, sport- en feest-zaal
 • een buurtcafé, een kinderdagverblijf en een peuterspeelzaal

Op de eerste verdieping zijn 15 zorgwoningen gesitueerd voor cliënten van Estinea, dit zijn mensen met een lichamelijk of geestelijke beperking. Voor dagelijkse ondersteuning zijn er twee inloopruimten.

Het MFA is ontworpen en ontwikkeld in een maandelijkse ontwerpoverleg met de eindgebruikers en beheerder. Dit zijn:

 • de gemeente Oude IJsselstreek
 • Fidessa
 • Humanitas
 • Estinea
 • ANGO
 • Wonion

Voor het duurzaam bouwen zijn een groot aantal maatregelen toegepast van de puntenlijst DUBO regio Achterhoek. De verwarming en koeling gebeurt door een bron-systeem van Warmte Koude Opslag met warmtepomp. Zodoende is er een EPC norm voor het MFA 0,874 en voor de woningen op de eerste verdieping EPC norm van 0,79 gehaald.

Locatie:
Silvolde gemeente Oude Ijsselstreek

Ontwerp-Realisatie:
2007-2011

Start bouw:
2008

Opdrachtgever:
Wonion

Aannemer:
Klandermanbouw

Construteur:
Constructieadviesbureau ing. F. Wiggers

Installatieadviseur:
Trias Advies & Energiemanagement

BVO:
3506m²

Aanneemsom (excl.btw):
€ 3.200.000,-