Ecogewoon - Geldrop

Ecogewoon bestaat uit 40 sociale huurwoningen waarvan 20 laagbouw en 20 gestapelde woningen. De uitgangspunten zijn de situatieve gegevens zoals de lintbebouwing aan de Dwarsstraat, de aansluiting aan de groene kloostertuin, de bezonning en de korrelgrootte van de kleinschalige omgeving. De laagbouw seniorenwoningen zijn stroken aan een lange wand die d.m.v. accenten zoals luifels, dakopbouwen en aandacht aan kopgevels een afwisselend beeld oproepen.

De 4 stadsvilla’s zijn mini stapeltjes, die in het groen staan en daarmee de schakel zijn met het groene karakter van de kloostertuin. Het plan is geselecteerd door de BNA en NWR als voorbeeld plan voor duurzame architectuur in de sociale huursector.

Ecologische maatregelingen:

  • Duurzame architectuur en materiaalgebruik
  • Zongerichte situering passieve zonne energie
  • Energiebesparing:
    HR+ cv ketel - mechanische ventilatie met warmte-terugwinning - extra isolatie - HR- glas etc.
  • Waterbesparende maatregelen
  • Grondbalans en bestaand groen
  • Regenwater infiltratie op terrein
  • Minimale bestrating

 

Locatie:
Dwarsstraat, Geldrop

Ontwerp-Realisatie:
1994-1996

Start bouw:
1995

Opdrachtgever:
Beter Wonen

Aannemer:
Th. Janssen

Constructeur:
Adviesbureau F. Tielemans