nieuwbouw Rochusbuurt Blauwververij Eindhoven

Stedenbouwkundig plan de Blauwververij Rochusbuurt Eindhoven.

Uitgangspunten:

- Bestaande infrastructuur handhaven waarop nieuwe aansluit.

- Romerohof woningen krijgen zicht op straat voor sociale veilig openbaar gebied.

- Geen nieuwe inritten – bestaande twee inritten volstaan voor ontsluiting via Romerohof, voetgangers en fietsen. En ontsluiting via Tuinstraat ook voor auto's en parkeren.

- Plan bestaat uit 6 grondgebonden woningen aan Rochustraat en RomeroHof. En 11 starterswoningen met tuin met een beukmaat van 4,50 meter en zijn ca. 90m² BVO groot. Deze 11 woningen liggen aan een autoloze straat net als Romerohof.

- op de kop van de Romerohof komt een groene plek (park) dat nog nader ingevuld moet worden en verbindt de 3 nieuwe woningen Romerohof en de 11 starterswoningen.

- De parkeerstrook vanaf Tuinstraat heeft 26 parkeerplaatsen. Voor de 11 starterswoningen zijn ca. 12 nieuwe parkeerplaatsen nodig (zie Parkeerbalans 26-01-15)

- Bestaande bergingen worden zoveel mogelijk behouden. 6 Bergingen Romerohof worden gesloopt en nieuwe worden geplaatst in relatie met de bestaande achtertuin.

- Ook bestaand groen en bomen worden zoveel mogelijk handhaven.