Renovatie Kleurconcept Hanevoet - Eindhoven

Kleurconcept Hanevoet met buurtpartipatie Eindhoven

Het kleurconcept van de wijk is tot stand gekomen in samenspraak met de bewoners. Aangezien het hier gaat om een wijk met ca. 500 woningen, zijn wij een samenwerking aangegaan met Bex communicatie, die de nieuwsbrieven heeft geschreven en de buurtmanifestaties heeft geregeld.

Het is de bedoeling dat door de participatie de bewoners meer gaan communiceren en binnen hun buurt van alles gaan regelen op gebied van veiligheid, omgeving en welzijn. Allereerst hebben we als bureau de buurt bestudeerd op structuur, kleur en vervelende vervuiling. Als plan van aanpak hebben we de bandbreedtes vastgelegd; een indeling in gebieden met daaraan gekoppeld de kleurkeuzes voor de verschillende schaalniveaus, wijk, straat, blok, woning, vlakken, onderdelen en details.

Met deze gegevens hebben we het buurtcomité en enige buurtbewoners gesproken. Er waren bewoners die de wijk als saai ervaren, maar ook die de oude kleuren wilden handhaven. We hebben hun ook verteld dat we een eenheid wilden maken in de wijk met een donkere plint en een witte kleur als vertrekpunt met accentkleuren. De bandbreedtes en indelingen van de wijk zijn voorgelegd op de 1e workshopavond met ca.50 bewoners. Ook zijn de eerste ideeën gepresenteerd in de vorm van perspectieven en kleurstalen.

Aan de hand hiervan hebben de bewoners in groepen kleurvoorstellen en indelingen van de wijk gemaakt. Met deze gegevens is het concept verder uitgewerkt met de nadruk op rust en harmonie. Tijdens de 2e workshopavond is het concept getoetst. Dit heeft geleid tot een indeling in 3 gebieden met 3 verschillende accentkleuren. Als eenheid voor de wijk is gekozen een antraciete plint met daarboven een crème witte kleur als basis. Alle kopgevels worden ook wit om geen kleurconfrontatie te krijgen. De niet vlakken in het bouwblok krijgen een accentkleur. De karakteristieke schoorstenen en frontvlakken krijgen een grijze kleur. De voordeuren krijgen per blok een gekozen accentkleur.

Tijdens de buurtmanifestatie zijn de proefwoningen onthuld en mede door de reacties van bewoners is het concept aangescherpt.

 

Locatie:
Eindhoven

Realisatie:
2008

Opdrachtgever:
Woonbedrijf

Adviseurs:
Bex Communicatie