Zorggebouwen RSZK Mariahof Reusel Herstructurering

Renovatie + herstructurering zorggebouwen RSZK Mariahof Reusel

Haalbaarheidsstudie verpleegtehuis Mariahof te Reusel tot 4 groepswoningen met in totaal 28 PG plaatsen.

De andere gebouwen met zorgappartementen worden losgekoppeld van het verpleeghuis en moeten volledig zelfstandig functioneren qua aansluitingen van nutsbedrijven, installaties, ontsluitingen en toegankelijkheid.