WKO Station Sportpark Botenlaan - Eindhoven

De handbal accommodatie en het WKO station zijn ontwikkeld binnen het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan van Sportpark de Botenlaan te Eindhoven. Op het sportpark komt ook een nieuwe sporthal en een nieuwe middelbare school.

De solitaire gebouwen dienen qua verschijningsvorm onderscheidend en opvallend te zijn. De gebouwen verlenen identiteit aan hun gebruikers. De gebouwen hebben een speels karakter en een afwisseling in vormgeving. De transparante materialen tonen de activiteit naar buiten en maken de gebouwen in de avond tot lichtbakens op het sportpark. Er zijn geen achterkanten en blinde gevels.

Het WKO station levert energie aan de drie andere gebouwen en ook in de toekomst aan nog te ontwikkelen nieuwbouwwoningen gelegen langs de aangrenzende straten van het sportpark. Dit gebouwtje wordt ontwikkeld in nauwe samenspraak met de opdrachtgever, installatie-adviseur en installateur. Voor de school is het gebouwtje een plek om te ontmoeten en de trappen en tribune verschaffen een bonus aan het gebruik van de plek.

Het gebouw wordt als goed passend gezien in haar opzet en uitwerking binnen het Architectuur Kwaliteitsplan. De verdiepte opstelling draagt positief bij de overzichtelijkheid van de zone langs de centrale groene as. De uitwerking met open en dichte kanten van het WKO verleent een zekere lichtheid aan dit facilitaire kunstwerk.

 

Locatie:
Eindhoven

Ontwerp-Realisatie:
2009-2010

Start bouw:
2010

Opdrachtgever:
Gemeente Eindhoven

Aannemer:
van Kasteren

Construteur:
Archimedes Bouwadvies

Installatieadviseur:
Volantis

BVO:
100m2

Aanneemsom (excl.btw):
€ 95.000,-