Brede School Mimosalaan Eindhoven

Brede School Mimosalaan Eindhoven

De basisschool de Regenboog is een gebouw dat bestaat uit een oud deel van 1953 en is door ons bureau meerdere malen verbouwd en uitgebreid. In het 2003 is de oude school gerenoveerd en uitgebreid met 8 lokalen.

In 2015 is de Vrije Basis School de Regenboog uitgebreid tot een 2 stromen school met een kinderdagverblijf, Spilcentrum Mimosaplein. De bestaande school en kinderdagverblijf (voorheen kleuterschool uit 1953) worden verbonden d.m.v. van een zone met hoofdentree, trap, brede gang en achteringang. De scheiding en de verbinding tussen oud en nieuw komt tot stand d.m.v. van lichtstraten. Opvallend is dan ook dat er veel daglicht in het gebouw komt ook in de inpandige gangen en daardoor ook daglicht vanuit de gang in de lokalen.

De nieuwbouw en renovatie krijgt een heel goed binnenklimaat d.m.v. CO2 gestuurde ventilatie installatie met warmteterugwinning en wordt met 2 warmtepompen door betonvloer kern activering verwarmd en gekoeld. Het gebouw voldoet aan de norm Frisse Scholen.

Ook worden de gevels, vloeren en daken heel goed geïsoleerd en worden luchtdicht gedetailleerd zodat er weinig warmteverlies is en klimaatinstallaties zo klein mogelijk zijn.